DECYBELEK

Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

1 %

FaniMani

 

Gościmy

Odwiedza nas 148 gości oraz 0 użytkowników.

Numer rachunku Stowarzyszenia "Decybelek": mBank 14 1140 2004 0000 3302 7615 7024

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek” zwołuje IX Walne Zebranie

Termin spotkania: 17 listopad 2016 r. (czwartek)

Miejsce spotkania: Białystok ul. Kozłowa 25 - siedziba Stowarzyszenia (budynek Przedszkola Samorządowego nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi)

Godzina: 16.30 (I termin); 16.45 (II termin)

Charakter obrad: sprawozdawczo – wyborcze

Proponowany przebieg obrad Walnego Zebrania:

 • Otwarcie Zebrania.
 • Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Wybór w głosowaniu jawnym przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
 • Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przedstawienie protokołu z poprzedniego zebrania.
 • Podsumowanie trzyletniej działalności Stowarzyszenia /sprawozdania: merytoryczne, finansowe oraz Komisji Rewizyjnej/
 • Wnioski członków SRTiPDiMzWS „Decybelek” w sprawie sprawozdań z działalności Zarządu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
 • Wybory nowych władz Stowarzyszenia.
 • Przedstawienie planów działań nowych władz, m.in: zmiany w statucie – dostosowanie do wymogów Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z póź. zmianami oraz realizowanych zadań; nowe formy pozyskiwania środków na działalność statutową Stowarzyszenia „Decybelek”;
 • Przyjęcie w poczet nowych członków.
 • Wolne wnioski.
 • Zamknięcie obrad IX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Decybelek”.

UWAGA!

Przypominamy wszystkim członkom SRTiPDiMzWS "Decybelek", iż STATUTOWYM OBOWIĄZKIEM CZŁONKA STOWARZYSZENIA JEST CZYNNE UCZESTNICZENIE W DZIAŁALNOŚCI SRTiPDiMzWS "Decybelek", co w pierwszym rzędzie dotyczy uczestnictwa w Walnych Zebraniach (§18 Statutu).

W celu ułatwienia realizacji w/w obowiązku informujemy, że możemy zorganizować zajęcia dla dzieci w wieku 3 – 7 lat. Prosimy o jak najszybszą informację zwrotną w tej sprawie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub /sms/ 515-266-344

Ponadto prawo do czynnego udziału w Zebraniu (głosowanie, zgłaszanie uchwał, wniosków) mają wyłącznie członkowie z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi. W roku 2016 składka roczna wynosi 80  PLN.

Osoby zainteresowane podjęciem działań na rzecz dzieci z wadą słuchu - serdecznie zapraszamy!

Zarząd SRTiPDiMzWS "Decybelek"

 

 

 

  

  

Stowarzyszenie "Decybelek" 
15-868 Białystok, ul. Kozłowa 25
tel. 600 371 001
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.