DECYBELEK

Stowarzyszenie Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu

1 %

FaniMani

 

Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Numer rachunku Stowarzyszenia "Decybelek": mBank 14 1140 2004 0000 3302 7615 7024

Zarząd Stowarzyszenia Rodziców, Terapeutów i Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu „Decybelek” zwołuje XII Walne Zebranie

Termin spotkania: 6 luty 2020 r. (czwartek)
Miejsce spotkania: Białystok ul. Kozłowa 25 - siedziba Stowarzyszenia "Decybelek"
Godzina: 17.00 (I termin); 17.30 (II termin)

Charakter obrad: sprawozdawczo – wyborcze

Proponowany przebieg obrad Walnego Zebrania:
1.Otwarcie Zebrania.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Wybór w głosowaniu jawnym przewodniczącego Zebrania oraz protokolanta.
4.Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
5.Przedstawienie protokołu z poprzedniego zebrania.
6.Podsumowanie trzyletniej działalności Stowarzyszenia - sprawozdania.
7.Wnioski członków SRTiPDiMzWS „Decybelek” w sprawie sprawozdań z działalności Zarządu.
8.Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu.
9.Wybory nowych władz Stowarzyszenia.
10.Propozycje planów działań nowych władz.
11.Przyjęcie w poczet nowych członków.
12.Wolne wnioski.
13.Zamknięcie obrad XII Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Decybelek”.

UWAGA!
Przypominamy wszystkim członkom SRTiPDiMzWS "Decybelek", iż STATUTOWYM OBOWIĄZKIEM CZŁONKA STOWARZYSZENIA JEST CZYNNE UCZESTNICZENIE W DZIAŁALNOŚCI SRTiPDiMzWS "Decybelek", co w pierwszym rzędzie dotyczy uczestnictwa w Walnych Zebraniach (§18 Statutu).

W celu ułatwienia realizacji w/w obowiązku informujemy, że możemy zorganizować zajęcia dla dzieci w wieku 3 – 7 lat. Prosimy o jak najszybszą informację zwrotną w tej sprawie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub /sms/ 515-266-344

Ponadto prawo do czynnego udziału w Zebraniu (głosowanie, zgłaszanie uchwał, wniosków) mają wyłącznie członkowie z opłaconymi na bieżąco składkami członkowskimi. Składka roczna od 3 lat niezmiennie wynosi 80 PLN.

Osoby zainteresowane podjęciem działań na rzecz dzieci z wadą słuchu - serdecznie zapraszamy!

Zarząd SRTiPDiMzWS "Decybelek"

 

 

  

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie "Decybelek" 
15-868 Białystok, ul. Kozłowa 25
tel. 600 371 001
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                                                 
 Zadania realizowane z budżetu państwa
lub państwowych funduszy celowych